ძიება საიტზე

სიახლეების გამოწერა

გენდერული ძალადობა და აივ/შიდსი

30 ნოემბერს  სასტუმრო ბეტსიში- გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women) წარმოადგინა კვლევა  ,, გენდერული ძალადობა და აივ/შიდსი: კავშირები, შესაძლებლობები და პოტენციური რეაგირების გზები“. კვლევა განახორციელა ორგანიზაციამ ,,ეი-სი-თი კვლევა“ გაეროს ქალთა ორგანიზაციისა (UN Women) და აივ-შიდსზე გაეროს ერთობლივი პროგრამის (UNAIDS) დაკვეთით. აღნიშნული კვლევა  მიზნად ისახავდა გენდერულ ძალადობასა და აივ ინფექციას შორის კავშირების შესწავლას ქართულ რეალობაში.